IKT og systemisk tankegang.

Som udgangspunkt stillede jeg vores pædagogiske ansvarlige – Prorektor Leif Tranborg – et spørgsmål om vores skoles (Aarhus maskinmesterskole) pædagogiske grundlag.

Spørgsmål:  Er Systemisk Læringsteori , Wenger’s og Mesterlæren,  Csikszentmihalyi’s (hvordan det så end udtales) Flow chart osv en del af grundlaget. Det er det jeg tænker når vi snakker om Problem Based Learning – Dialog-Interaktion-Adaption-Refleksion og ikke mindst Feed-back.

Leif:  Skolens pædagogisk grundlag  er dannet af en undersøgelse blandt aftagere/erhvervsliv indenfor professionen som kunne  afdække  kompetencer der efterspørges hos de nyuddannede. Det der efterspørges er problemløsning i  projekter med høj kompleksitet, evne til at tilegne sig ny viden i et dynamisk samfund der udvikler ny teknologi og tilpasser praksis og kan agere i et internationalt miljø.

Leif: I det didaktiske design blev beslutningen indførelse af et  gennemgående tværfaglige projekt, på alle semestre, fra dag 1. Samtidig blev løbende evaluering introduceret som en væsentlig vurdering af den studerendes tilegnelse af viden samt aktiv deltagelse i et kollaborativ læringsforløb.

Eksempel på et 5. semester forløb.

5 sem forløb

Leif: Dette kvalificerede systemisk tænkning som læringsteori, hvor vi kan finde inspiration hos bl.a Bateson og Maturana . Der findes mange andre teorier som vi lader os inspirere af bl.a. Schøn’s refleksion og handling og Wenger’s mesterlære.

Med afsæt i skolens pædagogiske grundlag og didaktiske design, har jeg fremsat 3 indlæg, jeg gerne vil holde op mod den praksis vi udøver i dag, med inspiration fra læringsteorierne.

  1. Interaktion med IKT, med udgangspunkt i fjernundervisning.
  1. Moodle som kommunikation i kollobarativ læring.
  1. Remote laboratorie” Udstyr der kan tilgåes udefra

(se de 3 indlæg i menubjælken øverst på denne side)

Advertisements